Tietosuojaseloste

Laadittu 12.04.2018. Viimeisin muutos 11.4.2023.

Tämä on SF-Fennica Oy henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

SF-Fennica Oy / Pulju.net
Sulankaari 8, 13
04320 Tuusula

TEL. +358-10-525 1825
ALV rek. 2290110-9
Asiakaspalvelu 010 525 1825
Arkisin 10:00 - 16:30

Rekisterin käsittelijänä toimii Nebula Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki. Rekisterinpitäjä on vastuussa rekisterin tietosuojasta, eikä voi kerätä henkilötietoja ilman lupaa. Rekisterin käsittelijä käyttää henkilörekisteriä rekisterin pitäjän toimeksiannosta.

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen, et voi tilata meiltä tavaroita tai palveluja, jos et anna henkilötietojasi.

Keräämme henkilötietoja myös markkinointia varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on tällöin suostumus.

Emme tee sinua koskevia profilointeja ja automaattisia päätöksiä.

Henkilötietojasi vastaanottavat:
 • sinä itse
 • yhtiömme ja sen työntekijät
 • yhtiö, joka vastaa verkkosivujemme toiminnasta (Nebula Oy, Oscar Software Oy)
 • maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun (Paytrail Oyj, Klarna, Paypal)
 • kuljetusyritys, joka kuljettaa tavaran sinulle (Posti Group Oyj, Matkahuolto Oy, DHL)
 • tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme (Talenom Oy)
 • tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme (Eurotase Oy Finland, Pekka Niemi KHT)
 • verkkosivujemme toimintaan kuuluvat muut tahot
 • Paytrail Oyj kerää maksutapahtuman yhteydessä IP-osoitteen, maksutavan sekä maksuajankohdan
 • https://www.paytrail.com/tietosuojaseloste-paytrailin-maksupalvelu
Säilytämme henkilötietojasi:
 • verkkokaupassa vähintään viiden vuoden ajan
 • sähköpostiarkistosssa vähintään seitsemän vuoden ajan
 • kirjanpitoaineistossa vähintään seitsemän vuoden ajan
Sinulla on seuraavat oikeudet:
 • oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
 • oikeus tietojen oikaisemiseen
 • oikeus käsittelyn rajoittamiseen
 • oikeus vastustaa käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Huomioithan, että sinulla on "oikeus tulla unohdetuksi" vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.